Служителката в гражданското отделение пита младоженците:
– Убедени ли сте, че сте готови за най – важното събитие във вашия живот?
Младоженецът бързо отговаря:
– Разбира се! Купил съм 25 бутилки ракия, 45 бутилки вино и 15 каси бира…